8/5/09


Oda a Guynemer, Josep M. Junoy (1887-1955)

Josep M. Junoy participà en la divulgació de l'avantguardisme, especialment del cubisme literari a través de la revista Troços (1916-1918), que dirigí en la seva primera etapa. Fins i tot conegué Apollinaire. A part d'aquest activisme cultural, escriví poemes, inspirats en les tècniques futuristes i cubistes. El 1920 els arreplegà en el llibre Poemes i cal·ligrames. Com ha dit Joaquim Molas , els poemes de Junoy són molt sintètics i mostren una prodigiosa imaginació gràfica. Després d'aquest període, es convertí al catolicisme, la qual cosa marcà la seva producció a partir d'aleshores, tot abandonant l'avantguardisme.

(http://www.viulapoesia.com)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada